Vi revolusjonerer hvordan matvirksomheter arbeider - med data

Å være nyskapende krever mot, innsats for å bidra til forandring og frimodighet til å gjøre en umulig drøm til virkelighet. Det er det vi handler om - å hjelpe samfunnet til det bedre. Bli med oss!

Se ledige stillinger
Våre kjerneverdier

Få våre kunder til
å blomstre

Vi er dedikert til vårt oppdrag, og å skape verdi for våre kunder er vår første prioritert. Vi møter kunder regelmessig, for å sikre at vi støtter dem på best mulig måte.

Tar modige valg

Vi forandrer måten matvirksomheter forholder seg til dataen sine, og dette krever at vi pusher til endringer og omdefinerer hva som er best i praksis. Vi tar en fast holdning til hvordan data kan brukes til å forbedre driften.

Vær åpen,
vær ydmyk

Vi vet at de beste ideene ofte virker usannsynlige eller umulige i begynnelsen, så vi er åpne for å gi alle forslag en rimelig sjanse - og tilnærme oss alle utfordringer uten å være forutinntatt. Vi later ikke som vi har alle svarene, og vi er glade for å lære av andre.

Utvikles kontinuerlig

Vi er i en bransje som stadig endres og blir formet av et høyet teknologitempo - og vi er fast bestemt på å alltid se etter nye måter å bruke data på, for å hjelpe virksomhetene vi jobber med. Vi tester stadig nye løsninger med våre kjernebrukere.

01
Få våre kunder
til 
å blomstre
02
Tar modige

valg
03
Vær åpen,
vær ydmyk
04
Utvikles kontinuerlig

Vi elsker planter, astrofysikk, yoga, Metallica, keramikk, men også:

Bursdager
Brettspill
Klatre
Jobbe hjemmefra
Henge med våre kunder
Katter
Jobbe hvor som helst
Post-its
Doodles
Bøker
Emojis
Brukertesting
Piknik
Kaffe
Hamburgere
Birthdays
Board Games
Climbing things
Working from home
Hanging with
our customers
Cats
Work from whereever
Post-its
Doodles
Books
Emojis
User testing
Picnics
Coffees
Burgers
Birthdays
Board Games
Climbing things
Working from home
Hanging with
our customers
Cats
Work from whereever
Post-its
Doodles
Books
Emojis
User testing
Picnics
Coffees
Burgers

Optimaliser ditt neste trekk

Bli med på å demokratisere teknologi for lokale virksomheter

Let’s talk!

Tell us more

Tell us more about your business

Thank you!

You’ll hear from us soon.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information or open Cookie Preferences.